Certyfikat szkolenie znak CE / znak B

  Centrum Certyfikacji CECE-Polska jako lider w zakresie szkoleń dotyczących oznakowania CE, w związku z pojawieniem się podróbek CERTYFIKATÓW CE związanych realizowanymi szkoleniami informuje, że od 1 marca 2017 wchodzi nowy wzór CERTYFIKATÓW, który będzie charakteryzował się:

  • Certyfikat wystawiony na specjalnym papierze firmowym Centrum Certyfikacji CECE-Polska (wzór będzie zmieniany dwa razy w roku).
  • Certyfikat podpisany przez upoważnionego pracownika Centrum Certyfikacji CECE-Polska.
  • Okrągłą czerwoną pieczątkę na rewersie.
  • Specjalny wypukły znak w dolnej części strony, po prawej lub po lewej stronie.

  Dodatkowo każdy CERTYFIKAT będzie można sprawdzić dzwoniąc na infolinię +48 735 790 790.   Monika Zawadzka Rzecznik Prasowy CECE-Polska CECE-Polska lider wdrożeń znaku CE