Jak zawiasy stały się wyrobem budowlanym ?   Klasyfikacja wyrobów budowlanych nigdy nie była łatwym zadaniem, tym bardziej jeśli chodzi o wyroby nie posiadające norm zharmonizowanych. Odnoszenie się do mandatów na opracowanie norm zharmonizowanych było niewątpliwym ułatwieniem. W celach klasyfikacyjnych pomocne były takie przepisy jak:

  • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 w sprawie manatów udzielonych przez Komisje Europejską na opracowanie europejskich norm harmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów M.P.04.32.571
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.04.198.2041 (wraz ze zmianami).

  Dziennik ustaw z 2004 o numerze 198 pozycja 2041, został zastąpiony od stycznia 2017, nowym przepisem:

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – Dz.U. 16.1966

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym[/caption] Nowy przepis jak to zwykle bywa w Polsce wprowadzony został w ostatniej chwili i spowodował wielkie zamieszanie. I tak okucia do 2017 roku podlegały tylko znakowaniu B w przypadku stosowania ich do oddzielania przeciwpożarowego, w wyrobach do oddzielania dymoszczelnego oraz przy zastosowaniach do wyjść ewakuacyjnych. Nowe przepisy każą zastosować system 3 w przypadku okuć budowlanych do pozostałych zastosowań. I tak zwykłe okucia stały się wyrobami budowlanymi.   Do Dz.U. 16.1966 dodano między innymi wyroby do wentylacji i klimatyzacji.   Więcej o zmianach przepisów na szkoleniach CE-Polska.pl lub pod numerem +48 735 790 790.   Dla CE-Budownictwo.pl Magdalena Jańczak