Wielu z czytelników naszego bloga zadaje sobie pytanie, które z wyrobów budowlanych wymagają oznakowania CE, a które wymagają naniesienia znaku budowlanego B ?

Znakiem CE oznaczamy produkty, które moją swoją normę zharmonizowaną z rozporządzeniem 305/2011 (CPR), lub na które uzyskamy tak zwaną Europejską Ocenę Techniczną.

Znakiem budowlanym B oznaczamy produkty, które występują w mandatach UE, na które mamy normę krajową lub europejską wdrożoną do naszego krajowego sytemu prawnego, która nie ma statusu normy wycofanej lub jeśli na wyrób zrobiliśmy krajową Aprobatę Techniczną.

Jeśli potrzebujesz porady w sprawie wyrobów budowlanych objętych obowiązkowym znakowanie CE lub znakiem budowlanym B, skorzystaj z naszej infolinii + 48 61 830 81 81,

Deklaracja właściwości użytkowych czy krajowa deklaracja zgodności ? Deklaracja właściwości użytkowych czy krajowa deklaracja zgodności ?

Dla CE-Budownictwo.pl przygotował Krzystof Smalik